Пчелите (Anthophila) са клад насекоми от разред Ципокрили, близкородствен на осите и мравките. Известни са със своята роля за опрашването на растенията и, при най-известния вид – медоносната пчела, със създаването на мед и восък.

Някои видове пчели, сред които медоносните, земните и безжилните пчели живеят в колонии. Пчелите са адаптирани за хранене с нектар (източник на енергия) и цветен прашец (източник на протеини и други хранителни вещества). По-голямата част от цветния прашец се използва за храна на ларвите. Опрашването, извършвано от пчелите, е важно както за екосистемите, така и за селското стопанство, а намаляването на дивите пчели увеличава значението на опрашването от специално развъждани кошери медоносни пчели.

Пчеларството е човешка дейност, практикувана от хилядолетия, поне от времето на Древен Египет. Освен меда и опрашването, медоносните пчели се използват и за произвежданите от тях пчелен восък, пчелно млечице и прополис. Пчелите присъстват в митологията и фолклора от древни времена.

Пчелите представляват високоорганизирани насекоми. Те могат да живеят както независимо една от друга, така и да създават огромни колонии, в които представителите могат заедно да търсят храна, вода, жилище и заедно да се защитават от врагове. В тях пчелите заедно изграждат своето жилище, отглеждат потомството и майката.

Отглеждаме нашите пчели в многокорпусни кошери с мрежесто дъно, което улеснява борбата с вароатозата. Сами произвеждаме восъчните основи от собствен восък, като по този начин се запазва неговата чистота, а също така се приемат по-добре от пчелите. Обеззаразяването извършваме с биологични препарати на растителна основа и оксалова киселина, която е естествена съставка на меда. Добиваме пчелно млечице и отглеждаме собствени пчелни майки по метода с пренасяне на личинки. Зимното подхранване при необходимост е най-достъпно със захаросан мед върху хартия във формата на пица. За опазване на питите използваме външен склад с естествена вентилация, където ниските зимни температури в планината убиват восъчния молец във всички фази на развитие. През лятото магазините с излишни пити са подредени в формата на комин и коминният ефект създава постоянно възходящо течение около питите , затова пеперудата на восъчният молец избягва да снася яйца върху тях .Отглеждането на пчелите по биологичен начин е свързано с допълнителни разходи и усилия, но качеството на получените продукти си заслужава усилията.

Източник:https://bg.wikipedia.org

Контакти

+359879473169
обл.Благоевград ул.Македония 118 България, 2840 Гр.Кресна
contact@klepalo.bg

Последвайте ни